Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 63/2018

Data sporządzenia: 2018-08-10

Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.

Temat
Transakcje na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy nabycia przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Piotrem Kraską Członkiem Rady Nadzorczej w dniach 3 oraz 9 sierpnia 2018 roku:
– 1.256 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 10,75 zł za jedną akcję,
– 1.500 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 10,65 zł za jedną akcję.
Łączna wartość transakcji wyniosła 29.477,00 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Powiadomienie strona 1

Powiadomienie strona 2

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu