Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Raport bieżący nr 82/2018

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, w nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku z dnia 29 listopada 2018 roku na dzień 22 listopada 2018 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu