Transakcje na akcjach Spółki [Raport bieżący nr 87/2018]

Raport bieżący nr 87/2018

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniu 17 i 18 grudnia 2018 roku:
– 1.000 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 11,20 zł za jedną akcję,
– 1.000 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 11,10 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 22.300,00 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: powiadomienie MAR 2018-12-19

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu