Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartale 2018 roku

Raport bieżący nr 3/2019

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartale 2018 roku.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 15% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w czwartym kwartale 2018 roku, które osiągnęły 13,4 mln PLN w stosunku do 11,7 tys. mln PLN za trzeci kwartał 2018 roku. Z kolei przychody skonsolidowane za cztery kwartały 2018 roku osiągnęły wartość 47,7 mln PLN w stosunku do 47,6 mln PLN za cztery kwartały 2017 roku, co wskazuje na ich 0,2% wzrost r/r.
Wpływ na niewielką dynamikę przychodów w relacji do 2017 roku miało, podobnie jak w III kwartale 2018 roku, obniżenie wielkości sprzedaży dystrybucyjnej towarów, które jednak zostało zrekompensowane wyższymi wzrostami przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu