Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2019 roku

Raport bieżący nr 5/2019

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2019 roku.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o 5% spadku przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w pierwszym kwartale 2019 roku, które osiągnęły 10,6 mln PLN w stosunku do 11,2 tys. mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wpływ na odnotowany spadek przychodów miała wysoka baza I kwartału 2018 roku, w którym Grupa zrealizowała projekt o znacznej wartości w obszarze dystrybucji. W bieżącym roku doszło również do opóźnienia, z przyczyn niezależnych od Emitenta, w realizacji projektu z zakresu automatyki hotelowej, z którego przychody będą rozpoznane w drugim i trzecim kwartale 2019 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu