Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

Raport bieżący nr 9/2019

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. raport bieżący nr 8 z dnia 30 maja 2019 roku.
W związku z powyższym Zarząd LSI Software S.A. przekazuje w załączeniu treść porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika.
Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie ZWZ 27 czerwca 2019 (po zmianach)

Projekty uchwał na ZWZ 27 czerwca 2019 (po zmianach)

Liczba i rodzaj akcji

Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 27 czerwca 2019 (po zmianach)

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu