Treść uchwał ZWZ z dnia 27 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 11/2019

Temat: Treść uchwał ZWZ z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2019 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 421 § 2 i § 4 KSH wyniki głosowań i zgłoszone sprzeciwy.

Uchwały ZWZ 27 czerwca 2019

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu