Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Raport bieżący nr 12/2019

Temat:  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 27 czerwca 2019 roku: SG Invest Sp. z o.o. korzystała z praw z 966 080 akcji LSI Software SA, które upoważniały SG Invest Sp. z o.o. do 2 430 400 głosów, co stanowiło 92,94% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 50,004% w ogólnej liczbie głosów. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 4 akcjonariuszy. Ogólna liczba głosów uczestniczących w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2 614 500 głosów.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu