Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 13/2019

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Michała Czwojdzińskiego Wiceprezesa Zarządu LSI Software S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku 1000 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 10,20 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 10.200 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2019-06-28

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu