Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2019 roku

Raport bieżący nr 15/2019

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o 7% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w drugim kwartale 2019 roku, które osiągnęły 11,3 mln PLN w stosunku do 10,6 mln PLN uzyskanych w pierwszym kwartale tego roku.

Z kolei przychody skonsolidowane za I półrocze 2019 roku osiągnęły wartość 21,9 mln PLN w stosunku do 22,5 mln PLN za I półrocze 2018 roku, co wskazuje na ich 2,7% spadek r/r.

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu