Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 17/2019

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 3 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Michała Czwojdzińskiego Wiceprezesa Zarządu LSI Software S.A. w dniach 1-2.10.2019 roku 3000 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po średniej cenie 12,42 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 37 258,80 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2019-10-03

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu