Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport bieżący nr 18/2019

Treść komunikatu : Tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 października 2019 roku przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Spółki zarejestrował zmiany treści par. 7, par. 11a, par. 21 ust. 1 lit. b), lit. h), par. 28 Statutu Spółki.

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik : Statut Spółki tekst jednolity

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu