Informacje o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartale 2019 roku

Raport bieżący nr 20/2019

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartale 2019 roku

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o ponad 13% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w trzecim kwartale 2019 roku, które osiągnęły 13,3 mln PLN w stosunku do 11,7 mln PLN uzyskanych w trzecim kwartale 2018 roku.

Z kolei łączne przychody skonsolidowane za trzy kwartały 2019 roku osiągnęły wartość 35,2 mln PLN w stosunku do 34,2 mln PLN po trzech kwartałach 2018 roku, co wskazuje na ich blisko 3% wzrost r/r.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu