Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 21/2019

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 17 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Michała Czwojdzińskiego Wiceprezesa Zarządu LSI Software S.A. w dniach 11-16.10.2019 roku 1991 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po średniej cenie 13,12 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 26 130,30 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2019-10-18

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu