Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 22/2019

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 10-18 października 2019 roku:
– 1025 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 12,90 zł za jedną akcję,
– 100 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,05 zł za jedną akcję,
– 100 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,10 zł za jedną akcję,
– 200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,80 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 18 597,50 zł, 1 425 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 13,05 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2019-10-18 PK

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Strąk Członek Zarządu