Transakcje na akcjach Spółki

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 23-30 października 2019 roku:
– 500 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 14,35 zł za jedną akcję,

– 200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 14,65 zł za jedną akcję,

– 200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,90 zł za jedną akcję,

– 200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,60 zł za jedną akcję,

– 200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 14,00 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 18 405 zł, 1 300 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 14,16 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2019-10-31 PK

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Strąk Członek Zarządu