Zmiana terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019

Raport bieżący nr 24/2019

Temat: Zmiana terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku z dnia 29 listopada 2019 roku na dzień 26 listopada 2019 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu