Transakcje na akcjach Spółki.

Raport bieżący nr 26/2019

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 11-17 grudnia 2019 roku:
– 179 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 15,80 zł za jedną akcję,
– 321 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 15,85 zł za jedną akcję,
– 900 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 16,90 zł za jedną akcję,
– 108 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 17,00 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 24 961 zł, 1 508 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 16,55 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2019-12-20 PK

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu