Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 2/2020

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy wniesienia akcji spółki do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jako wpłata na certyfikaty inwestycyjne w rozumieniu artykułu 128 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej w dniu 23 stycznia 2020 roku, łączny wolumen 51 000 szt. akcji na okaziciela, cena 22,20 PLN za jedną akcję.
Łączna wartość transakcji wyniosła 1 132 200 zł.
Wniesienie akcji nastąpiło poza systemem obrotu.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2020-01-15 PK

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu