Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2019 roku

Raport bieżący nr 4/2020

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2019 roku

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o ponad 22% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w czwartym kwartale 2019 roku, które osiągnęły 16,4 mln PLN w stosunku do 13,4 mln PLN uzyskanych w czwartym kwartale 2018 roku.

Z kolei łączne przychody skonsolidowane za rok 2019 osiągnęły wartość 51,6 mln PLN w stosunku do 47,7 mln PLN po czterech kwartałach 2018 roku, co wskazuje na ich ponad 8% wzrost r/r.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu