Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 6/2020

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Michała Czwojdzińskiego Wiceprezesa Zarządu LSI Software S.A. w dniach 27-28 lutego 2020 roku 1009 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po średniej cenie 20,29 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 20.473,30 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2020-01-15 MCZ

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu