Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 7/2020

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 25-28 lutego 2020 roku:
– 300 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 21,00 zł za jedną akcję,
– 300 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 20.90 zł za jedną akcję,
– 300 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 21,00 zł za jedną akcję,
– 100 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 20,30 zł za jedną akcję,
– 150 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 18,30 zł za jedną akcję,
– 500 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 18,20 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 32 745 zł, 1 650 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 19,84 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2020-03-04 PK

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu