Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2020 roku

Raport bieżący nr 12/2020

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2020 roku.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 8% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w pierwszym kwartale 2020 roku, które osiągnęły 11,4 mln PLN w stosunku do 10,6 mln PLN uzyskanych w pierwszym kwartale 2019 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu