Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 17/2020

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 2 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 lipca 2020 roku, o godzinie 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie ZWZ 7 lipca 2020

Projekty uchwał na ZWZ 7 lipca 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSI Software SA za rok 2019

Liczba i rodzaj akcji 

Załącznik nr 1 Polityka wynagrodzeń

Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 7 lipca 2020

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu