Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 19/2020

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2020 roku z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej LSI Software SA złożonej przez Pana Grzegorza Siewierę.
Pan Grzegorz Siewiera pełnił także funkcję członka Komitetu Audytu LSI Software S.A.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.