Informacja na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 20/2020

Temat: Informacja na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. podaje do publicznej wiadomości zgodnie z zasadą I.Z.1.16 “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, że Spółka nie przewiduje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku (raport bieżący nr 17/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.