Powołanie do Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr  24/2020

Temat: Powołanie do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 7 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie (raport bieżący nr 22/2020) postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Jolantę Drelich powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Jolanta Drelich jest przedsiębiorcą, jednym z założycieli Spółki, z wykształcenia ekonomista.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) – informacje poufne.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.