Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Raport bieżący nr 23/2020

Temat:  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 7 lipca 2020 roku: SG Invest Sp. z o.o. korzystała z praw z 366 080 akcji LSI Software SA, które upoważniały SG Invest Sp. z o.o. do 1 830 400głosów, co stanowiło 91,02% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 37,66% w ogólnej liczbie głosów. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 3 akcjonariuszy. Ogólna liczba głosów uczestniczących w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2 011 000 głosów.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu