Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2020 roku

Raport bieżący nr  26/2020

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 8% spadku przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku, które osiągnęły 20,2 mln PLN w stosunku do 21,9 mln PLN uzyskanych w pierwszym półroczu 2019 roku.

Powodem spadku przychodów ze sprzedaży w II kw. 2020 r. były negatywne skutki wywołane pandemią COVID-19, które wystąpiły w większości branż i rynków obsługiwanych przez Emitenta.

 

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

6

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.