Transakcje na akcjach

Raport bieżący nr 27/2020

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej zawiadomił, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. informację o zarejestrowaniu w KDPW certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitowanych w rozliczeniu wniesienia 80.000 akcji LSI Software S.A.(„Spółka”) jako wpłaty na certyfikaty inwestycyjne.


Przed zdarzeniem Yavin Limited posiadała 248.618 akcji Spółki stanowiących 7,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 248.618 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,11% ogólnej liczby głosów.


W wyniku opisanego zdarzenia Yavin Limited posiada 168.618 akcji Spółki, stanowiących 5,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 168.618 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów.


W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 14-08-2020

 

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja

Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.