Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 30/2020

Temat: Transakcje na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Pana Piotra Kraskę Członka Rady Nadzorczej, w dniach 21-26 sierpnia 2020 roku:
– 184 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 15,35 zł za jedną akcję,
– 330 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 15,50 zł za jedną akcję,
– 200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 15,75zł za jedną akcję,
– 500 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 15,80 zł za jedną akcję,
– 500 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 15,80zł za jedną akcję,

Łączna wartość transakcji wyniosła 26 887 zł, 1714 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 15,69 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 27-08-2020

 

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja

Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.