Zmiana terminu publikacji sprawozdania za I półrocze 2020 r.

Raport bieżący nr 33/2020

Temat: Zmiana terminu publikacji sprawozdania za I półrocze 2020 roku.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego rozszerzonego o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2020 r. Poprzednio określona data publikacji na 30 września 2020 roku, zostaje zmieniona na dzień 25 września 2020 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.