Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2020 roku

Raport bieżący nr  34/2020

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o 19% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w trzecim kwartale 2020 roku, które osiągnęły 11,3 mln PLN w stosunku do 9,5 mln PLN uzyskanych w drugim kwartale 2020 roku.

Szacowana łączna wartość przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 32,2 mln PLN, co wskazuje na ich 8,5% spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Powodem spadku łącznych przychodów ze sprzedaży były negatywne skutki wywołane pandemią COVID-19 odnotowane głównie w II kwartale 2020 roku.

 

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.