Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2020 roku

Raport bieżący nr 1/2021

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2020 roku 

 Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o 3,5% spadku przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w czwartym kwartale 2020 roku, które osiągnęły 10,9 mln PLN w stosunku do 11,3 mln PLN uzyskanych w trzecim kwartale 2020 roku.

Szacowana łączna wartość przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w okresie czterech kwartałów 2020 roku wyniosła 43,1 mln PLN, co wskazuje na ich 16,5% spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Powodem spadku łącznych przychodów ze sprzedaży były negatywne skutki wywołane pandemią COVID-19 odnotowane głównie w II i IV kwartale 2020 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.