Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.

Raport bieżący nr 4/2021

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.

Podstawa prawna : Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 lutego 2021r. w formie elektronicznej od Inmuebles Polo SL zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce LSI Software S.A.
W wyniku nabycia akcji Spółki LSI Software w dniu 9 lutego 2021r, Inmuebles Polo SL przekroczył 8,88% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po rozliczeniu powyższej transakcji, w dniu 9 lutego 202 r., Inmuebles Polo SL posiada 431 527 akcji Spółki, co stanowi 13,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 431 527 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,88 % ogólnej liczby głosów.


Załącznik: Powiadomienie Inmuebles Polo SL

Podpis osób reprezentujących spółkę:
Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.