Transakcje na akcjach Spółki – korekta

Raport bieżący nr 5/2021/k

Temat: Transakcje na akcjach Spółki- korekta.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu korekty transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy korekty ilości nabytych przez Grzegorza Siewierę Prezesa Zarządu, w dniach 10-11 lutego 2021 roku akcji. Prezes Zarządu we wskazanym terminie nabył 4 280 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 14,56 zł za jedną akcję.
Łączna wartość transakcji wyniosła 62 336 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2021-02-12

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.