Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2021 roku

Raport bieżący nr 6/2021/


Temat : Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I kwartale 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o 40% spadku przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w pierwszym kwartale 2021 roku, które osiągnęły 6,5 mln PLN w stosunku do 10,9 mln PLN uzyskanych w czwartym kwartale 2020 roku. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii korona wirusa, wartość spadku skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej wynosi z kolei 43%.

Powodem spadku przychodów ze sprzedaży były negatywne skutki wywołane pandemią COVID-19 wynikające głównie z wprowadzonych restrykcji w funkcjonowaniu obsługiwanych przez Emitenta branż. Ponadto wskazać należy na wysoką bazę okresu porównywanego tj. pierwszego kwartału 2020 roku, w którym wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży była stosunkowo wysoka i przewyższała przychody pierwszego kwartału 2019 roku o 8%.

Zarząd LSI Software S.A. informuje również, że w związku z odnotowanym spadkiem przychodów w dniu 3 lutego 2021 roku Emitent zawarł w ramach Tarczy Finansowej 2.0 umowę Subwencji Finansowej z PFR S.A. na kwotę 3,5 mln PLN, która stanowi pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19. Równocześnie Spółka będzie mogła liczyć na 100% umorzenie subwencji otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 w kwocie 2,9 mln PLN.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.