Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2020

Raport bieżący nr 9/2021

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza uchwałą nr 03/RN/2021 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu podziału zysku za 2020 rok, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2021, akceptuje wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.