Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 8/2021

Treść komunikatu : Wybór biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym 27 maja 2021 r. podjęła uchwałę nr 7/RN/2021, zgodnie z którą postanawia powierzyć badanie jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021, 2022 i 2023 PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 144.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.