Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021

Raport bieżący nr 10/2021

Treść komunikatu : Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 28 maja 2021 r. raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. w nocie 35 – „Pozostałe zobowiązania” zawarta została tabela – „Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe”, która w kolumnie prezentującej dane wg stanu na dzień 31.03.2021 zawiera błędne wartości dotyczące stanu na dzień 31.03.2020 r. W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2021 r., a poniżej prezentuje dane przed i po korekcie.

Dane przed korektą:
__________
| 31.03.2021| 
|—————-|
| 2 370|
|—————-|
| 815|
|—————-|
| 719|
|—————-|
| 0|
|—————-|
| 96|
|—————-|
| 3 185|
|—————-|

Dane po korekcie:

__________
| 31.03.2021|
|—————-|
| 1 041|
|—————-|
| 7 775|
|—————-|
| 840|
|—————-|
| 6 746|
|—————-|
| 189|
|—————-|
| 8 816|
|—————-|

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.