Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 12/2021

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 2 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, o godzinie 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2021

Projekty uchwał 30 czerwca 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSI Software SA za rok 2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Raport BDO Spr.z wynagr. LSI Software S.A. 2019 i 2020

Liczba i rodzaj akcji 

Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZ 30 czerwca 2021

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.