Treść uchwał ZWZ z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Raport bieżący nr 14/2021

Temat: Treść uchwał ZWZ z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 421 § 2 i § 4 KSH wyniki głosowań i zgłoszone sprzeciwy.

Uchwały ZWZ 30 czerwca 2021

Załącznik nr 1 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.