Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2021 roku

Raport bieżący nr 17/2021


Temat : Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o 9% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku, które osiągnęły 22,8 mln PLN w stosunku do 20,9 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei w drugim kwartale 2021 roku wartość przychodów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej wzrosła o 40% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

 

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.