Sprostowanie oczywistej omyłki obliczeniowej w raporcie bieżącym 17/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku

Raport bieżący nr 17/2021 k


Temat : Sprostowanie oczywistej omyłki obliczeniowej w raporcie bieżącym 17/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że w przekazanym w dniu dzisiejszym raporcie bieżącym nr 17/2021 doszło do błędnego wskazania wzrostu wartości przychodów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej osiągniętych w drugim kwartale 2021 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku, który zamiast 40% faktycznie wyniósł 151%. W związku z powyższym treść raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. brzmi następująco:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o 151% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w drugim kwartale 2021 roku, które osiągnęły 16,3 mln PLN w stosunku do 6,5 mln PLN uzyskanych w pierwszym kwartale tego roku. Grupa Kapitałowa odnotowała również 9% wzrost przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w całym pierwszym półroczu 2021 roku, które wyniosły 22,8 mln PLN w stosunku do 20,9 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.