Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 20/2021

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4022¬¬ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 października 2021 roku, o godzinie 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie NWZ 15 października 2021

Projekty uchwał 15 października 2021

Załącznik do uchwały 3 2021 GPW_dobre_praktyki_LSI Raport

Liczba i rodzaj akcji 

Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 15 października 2021

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Grzegorz SiewieraPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.