Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie korekta

Raport bieżący nr 21/2021

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie korekta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  
W związku ze złożoną do zarządu Emitenta informacją o rezygnacji potencjalnych stron umowy z zamiaru zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w projektowanej uchwały nr 2/2021, zarząd dokonał korekty ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy _raport bieżący nr 20/2021_ poprzez usunięcie projektowanej uchwały nr 2/2021 jako bezprzedmiotowej. Ponadto, zarząd składa uzasadnienie do projektowanej uchwały nr 1/2021 w przedmiocie zbycia prawa użytkowania wieczystego.
Treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie NWZ 15 października 2021 korekta

Projekty uchwał NWZ 15 października 2021 korekta

Załącznik do uchwały 3 2021 GPW dobre praktyki LSI Raport

Formularz Głosowania przez pełnomocnika NWZ 15 października 2021

Liczba i rodzaj akcji

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwisko                                    Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera                            Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.