Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 21/2021

Temat: Zawarcie istotnej umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 13 października została zawarta Umowa pomiędzy Emitentem a CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez LSI Software S.A. urządzeń o wartości 559 tys. USD netto tj. 2.217 tys. PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 13 października 2021 roku. Umowa będzie realizowana zgodnie z zawartym harmonogramem, który przewiduje jej zakończenie do końca drugiego kwartału 2022 roku.

Podana wartość określa maksymalną szacunkową kwotę zamówienia i nie zobowiązuje CCC.eu Sp. z o.o. do wykorzystania jej w całości. Ponadto Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na wpływ na prognozowane przychody i wyniki finansowe LSI Software S.A.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.