Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2021 roku

Raport bieżący nr 24/2021


Temat : Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 4% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2021 roku, które osiągnęły 33,3 mln PLN w stosunku do 32,2 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie 2020 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.