Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2022 roku

Raport bieżący nr 11/2022

Temat : Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2022 roku. 


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o ponad 11% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku, które osiągnęły 25,4 mln PLN w stosunku do 22,8 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Najnowsze raporty bieżące

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.