Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 13/2022

Temat : Wybór biegłego rewidenta.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 lipca 2022 roku podjęła uchwałę nr 7/RN/2022, zgodnie z którą postanawia powierzyć badanie jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022, 2023 i 2024 KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanej na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4116.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.